Tootearendus ristkihtliimpuidu tootmisjääkidele: ELEMENTaarne bussipeatus

Üha digitaalsemas maailmas ei piisa siin pelgalt materjalide loetelust - hoonete ehitamise põhimõtteid mõjutavad materjalide ja ehitusmeetodite kõrval ka üha enam digitaalsed töövahendid ja keskkonnasäästlikkus. Lõime inseneride, puitmajatootjate ja arhitektide ühistöös välja arendatud modulaarse puitarhitektuuri lahenduse ning tutvustasime selle taga peituvaid mõttekäike ning meetodeid.

Uurimistöö käigus valminud ja näitusele välja pandud bussipeatus on toodetud ristkihtliimpuidu (cross-laminated timber ehk CLT) tööstuse Arcwood jääkidest ehk akendest ja ustest, mis CLT seintest välja lõigatakse.

Projekti teostus: EKA PAKKu algoritmilise puitarhitektuuri uurimisrühm
Teadurid: dr Siim Tuksam, dr Sille Pihlak
Tellija: Peetri Puit OÜ
Taotluse nr: EU53849

Probleemi sõnastus
Ristkihtpuitplaatidest seinapaneelide välja lõikamisel jääb tihti ülejääke, nagu näiteks akna ja ukseavad. Selline jääkmaterjal võimaldab vaadelda puitu massiivsete ent väikeste ehitusklotsidena.
Võimalikud lahendused
Taustauuringute ehk situatsiooni ja probleemide kaardistamise - analoogide otsingu ja nende analüüsi lõpus jõudsime võimalike teoreetiliste lahenduste väljapakkumiseni, ehk kuidas luua uus paneel tootmisjääkidest.
Eskiis
Projekti raames töötatsime välja standardelemendid, mida on võimalik välja lõigata sagedamatest tootmisjääkidest ning lõime nendest elementidest tulenevaid disainilahendusi arhitektuursete väikevormide näol.